ЗОШ №4 - на старті нового навчального року

Протягом двох останніх років педагогічний колектив загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 працює над вирішенням навчально-виховної проблеми "Пошук ефективних шляхів реалiзацiї потенціалу учнів. Удосконалення роботи з обдарованими дітьми".

Аналiз результатiв навчальних досягнень за рік свiдчить про зростання показникiв якостi (на 4,3%) та успiшностi (3,7%) учнiв, i на кiнець 2009-2010 н.р. ці показники становлять:

Показник якостi 52,11 %

Показник успiшностi 96,15%

 

На пiдставi Положення про Похвальний лист «За високі досягнення у навчаннi» 43 учнi школи нагороджені Похвальними листами: Бiлик Євген, Ситниченко Алла, Сiмонькiн Андрiй, Скороход Дарина, Кисленко Одарка, Романюта Дмитро, Снісаренко Іван, Снітко Алiна, Сушко Руслана, Вранчак Катерина, арпенко Максим, Кочр Полiна, Литвиненко Дарiя, Матвієнко Данило, Рибчанiвський Віктор, Баран Олександр, Каша Яна, Руденко Тетяна, Ступка Тетяна, Бойко Олена, Коломієць Вадим, Снітко Артем, Сокольцова Наталiя, Коваль Юлiя, Головко Тетяна, Джура Iгop, Панченко Денис, Карпенко Оксана, Семенець Мрина, Шумейко Катерина, Бабак Інна, Денисенко Анна, Свiтлiшина Анна, Гайдук Мирослава, Трухан Анна, Кеда Анжела, Дяденко Вiкторiя, Левiшко Алiна, Семенець Iрина, Семиволос Полiна, Таранич Яна, Чимош Катерина. Цей результат значно вищий, нiж у минулому році.

2010 piк

2009 рік

3-4 класи

19

15

5-11 класи

24

19

Усього

43

3

Дев'ять випускників 9-х класів отримали свiдоцтво з вiдзнакою:

Дубовицька Алiна, Шумейко Крістіна (9-А), Кравчук Сергiй, Кустря Євгенія, Скороход Сергiй, Тягнiй Юлiя, Форманчук Максим (9-Б), Лимаренко Марина, Хандога Ірина (9-В).

Троє випускників 11-х класiв нагородженi золотими медалями «За високi досягнення у навчаннi»: Гусаренко Марина, Старiченко Дмитро, Шостак Антон.

У мiському етапi учнi вибороли 37 призових мiсць, але 26 iз них - на рахунку учнiв 10-х класiв, конкурентів яким у місті немає, i тiльки 11 - на рахунку учнiв iнших паралелей.

Семенець Iрина (вчитель Смаль Л.I.) зайняла призове мiсце на обласнiй олiмпiадi з історії.

Ученицi 9-А класу Шумейко Крістіна та 10-Б класу Семенець Iрина стали переможцями міського етапу конкурсу-захисту учнівських наукових робiт МАН (керiвники Гулега С.А., Сiмонькiна Г.П.).

З метою активiзацроботи з обдарованими дітьми:

1. Створено шкiльне наукове товариство «Veritas», головна мета якого:

- рекламування високого, якісного рівня навчання, усього розумного і передового;

- пропагування знань;

- популяризацiя досвiду наукової дiяльностi, пняття її престижу і залучення учнiв старших класiв до неї.

2. Вдруге у квiтнi серед учнiв 3-4 класпроведенi шкiльнi олiмпiади з математики та української мови.

3. Спланована органiзацiя роботи клубу старшокласників «Інтелектуальний рух».

4. Близько двохсот вихованцiв школи взяли участь у Мнародних та Всеукраїнських предметних конкурсах:

"Левеня" (фiзика) 63

"Кенгуру" (математика) 77

"Патрiот" (українська мова) 74

"Лелека" (iсторiя) 83

"Колосок" (бiолог) 10

"Бобер" (iнформатика) 10

5. Проводяться предметнi тижнi, працюють предметнi гуртки математики та форматики.

6. Видано 8 авторських методичних посiбникiв.

7. Учителi школи постiйно працюють над удосконаленням рiвня фахової майстерності. Центром методичної та органiзацiйної роботи, органом колективного мислення у цьому напрямку стала робота педагогної ради, яка поєднує в собi функції контролю i навчання, поширення передового педагогічного досвіду.

Розумiючи, що сучасний учитель повинен вiльно володiти комп'ютером, використовувати його можливостi для удосконалення власного рівня і підвищення якості навчально-виховного процесу, на осінніх та зимових канікулах були органiзованi двотижневi заняття iз вчителями школи «Використання iнформацiйних технологiй у роботi вчителя». Ця робота буде продовжена у новому навчальному роцi, але вже зараз бьшiсть вчителiв використовують для пiдготовки i проведення уроків iнформацнi ресурси, можливостi комп'ютерноi техни.

Школа має оснащений сучасний комп'ютерний клас, мультимедiйний проектор, копiрувальну техніку, 12 комп'ютерiв пiдключенi до мережi Інтернет.

У 2009-2010 н.р. вчителi школи Чорнуха Вiкторiя Олександрiвна та Гулега Свiтлана Андріївна взяли участь у конкурсі фахової майстерності «Учитель року». Гулега С.А. стала фалiсткою i ввiйшла у п'ятiрку найкращих учителiв у номiнації «Математика».

Безперечним досягненням стала перемога творчого колективу вчителматематики в обласному конкурсї авторських програм для математичних гуртків (у рамках МАНУ).

Яскравою подією року, що обднала весь учнівський і вчительський колектив, став мiський семінар директор«Класичний урок: погляд у минуле чи крок у майбутне?» Ремонт примiщення аудиторії №312, його оформлення як класу майбутнього клубу «Єврокрок», оформлення методичних i творчих виставок, пiдготовка вiдкритих уроків, музичний фестиваль-вiдкриття шкiльного клубу «Єврокрок» - такими були основні етапи тривалого загальношкільного проекту, результатом якого став семінар.

Виховна система школи «Життєтворчий потенцiал учнiвського самоврядування» (над створенням якої школа почала працювати у 2008 роцi) передбачає активне впровадження проектних технологiй в органiзацiю виховної роботи школи. У навчальному закладi дiють довгостроковi проекти:

«Учимося жити у суспiльствi»,
«Госпо
дар своєї школю»,
«Суперклас»,

«Гарячi новини»,
«Благодійник»,

«Сузiр'я талантiв»,
«Пошу
ковець»,

«Майбутнiй олiмпiєць»

У 2010-2011 навчальному роцi планується розпочати довгостроковий навчально-виховний проект «Iнтелектуальний рух».

За участь у обласному конкурсі на кращу виховну систему школа отримала подяку.

Результативно працюють пошуковi загони «Червонi вiтрила» i «Промiнь» (керiвники Марчук О.А., Басенко Л.Г. та Марчак I.В.). У 2009-2010 н.р. вони стали переможцями мiського та обласного етапiв експедицiй «Шляхами подвигу i слави» та «Iсторміст i сiл України».

Активно працюють шкiльнi музеї Болодимира Малика та Олеся Донченка (керiвники Басенко Л.Г., Гамова Б.Б.). Беликим кроком стало встановлення зв'язкiв iз Нацiональним музеєм лiтератури. Iнформацiю про шкiльнi музеї планується розмiстити у iсторично-довiдниковiй книзi «Музеї України», про що існує попередня домовленість.

У 2009-2010 навчальном роцi школа знову взяла участь i стала лауреатом Всеукраїнської акції «Добро починається з тебе» Мiжнародного благодiйного фонду «Україна 3000».

Прiоритетним напрямком у роботi залишаєтъся спортивне виховання.

Вдруге школа виборює 11 мiсце у мiськiй спартакiадi школярiв. Призерами змагань рiзного рiвня стали команди хлопцiв з футболу, волейболу, дiвчат з волейболу i баскетболу. Нашi учнi стали призерами туристичних змагань, легкоатлетичного кросу, змагань «Старти надiй», вибороли першi мiсця у чотирибор’ї «Дружба» та змаганнях «Козацький гарт». У «Козацькому гарті» вони стали призерами ще й обласних змагань. На базi школи органiзована робота спортивних секцiй ДЮСШ: легкої атлетики, баскетболу та футболу. Є попереднi плани про органiзацiю роботи секції спортивного орієнтування. Школа отримала III мiсце в обласному оглядi-конкурсi на кращий стан фiзичного виховання.

Зміцнюється матерiальна база школи. На кошти добровiльного батькiвського фонду, спонсорських надходжень, фонду комунального майна та допомоги з мiського бюджету вiдремонтовано кабінети профорієнтації Захисту Вiтчизни, iнформатики, iноземної мови, ГПД, «Євроклубу», заступника директора з навчальної роботи, картинна галерея, замено освiтлення в холi I-ro поверху молодшого блоку та на ycix поверхах старшого блоку, виготовлено та закуплено меблi для аудиторії312, вiдремонтовано вихiд №4, зроблено косметичний ремонт шкiльних примiщень загального користування, закуплено ноутбук, створено фотоекспозицiю «Шкiльна країна» навчається i відпочиває», поновлено стенди у коридорах.

Продовжуєтъся процес ремонту класних кімнат.

Виконавчий комітет Лубенської міської ради та адміністрація школи висловлює щиру подяку батькам учнів школи та всім небайдужим лубенцям, які зробили свій внесок у покращення матеріально-технічної бази закладу.

Головна

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Головна

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua