Житлові субсидії стануть доступнішими

Василь КОРЯК,

міський голова, заслужений юрист України

У зв’язку з прийняттям уря­дом країни рішення про підви­щення соціальних гарантій для сімей по сплаті житлово-кому­нальних послуг з серпня 2010 року житлові субсидії для громадян стануть доступнішими.

Віднині  сім’ям, які скла­даються лише з пенсіонерів та інших непрацездатних громадян, надано право спла­чувати за житлово-комунальні послуги не більше 10 % сукуп­ного доходу (в межах норм споживання). Також 10 % сукупного доходу сплачують за житлово-комунальні послуги сім’ї, у складі яких є діти, інваліди І чи ІІ групи при умові, що середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 50 % прожиткового мінімуму. Інші сім’ї, в складі яких є працездатні особи, мають право платити за житлово-ко­мунальні послуги не більше 15 %.

 Для призначення житлової субсидії необхідно звернутися до міського управління праці та соціального захисту насе­лен­ня.

 Пенсіонери в управління праці та соціального захисту на­селення подають чи надси­лають по пошті лише заяву, декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстро­ваних у жит­ловому приміщенні.

Працюючі особи в управ­ління праці та соціального за­хисту населення подають заяву, декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстро­ваних у житловому приміщенні та довідки про доходи кожної зареєстрованої особи.

Якщо до складу сім’ї входять:

- працюючі пенсіонери – додатково подається довідка про заробітну плату;

- особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості – довідка про перебування на обліку та розмір допомоги по безробіттю;

- особи які навчаються (студенти) –  довідка про отри­мання стипендії, якщо стипендія не виплачується – довідка про неотримання стипендії.

Довідки про розмір отри­му­ваних доходів подаються за 6 попередніх місяців перед місяцем звернення. Звертаю увагу, що доходом сім‘ї, крім пенсії, вважається: стипендія, заробітна плата, допомога по безробіттю, дохід від підпри­ємницької діяльності, а також дохід від земельної частки (паю), зданого в оренду, тощо. Пенсіо­нери довідки про розмір призначеної пенсії не подають.

Якщо на даний час ви користуєтесь субсидією, то діюча субсидія за новими умовами буде перерахована ав­то­матично, без вашого звер­­нення. Звертатись необ­хід­­но лише по закінченню тер­міну дії субсидії.

При виникненні будь-яких питань щодо надання житлових субсидій прошу звертатися до управління праці та соціаль­ного захисту населення, що знахо­диться по вул. Радянській, 9, або за контактним  телефо­ном 31-20.

Звертаю увагу, якщо  з будь-яких причин ви не можете особисто чи члени вашої сім’ї підійти до управління праці та соціального захисту населення для оформлення житлової суб­сидії, то за контактним теле­фоном 31-20 вам необхідно повідомити про це управління праці для вирішення питання  прийому документів за місцем вашого проживання.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2010 р. № 621 «Про посилення соціального захисту населення під час оплати жит­лово-комунальних послуг» в місті розпорядженням міського голови створено робочу ко­місію з питань організації ро­боти щодо посилення соці­аль­ного захисту населення під час оптимізації цін і тарифів на природний газ та житлово-ко­мунальні послуги, надання насе­ленню житлових субсидій за спрощеною процедурою,  до складу якої входять керівники усіх підприємств – надавачів послуг:

Віра Корнієнко – заступник міського голови, начальник управління праці та соціального захисту населення – голова комісії;

Тетяна Каду­ченко – заступник місь­кого голови, заступник голови робо­чої комісії.

Члени робочої гру­пи:

Любов Щербань – началь­ник відділу комунального гос­по­дарства міськвиконкому;

Ірина Хакало – начальник управління економіки міськви­конкому;

Валентина Назаренко – заступник директора міськ­рай­онного центру зайнятості;

Іван Слинько – начальник Лубенської філії ВАТ «ПОЕ»;

Іван Паник – голова правління  ВАТ «Лубнигаз»;

Анатолій Пелепейко – начальник управ­ління Пенсійного фонду Украї­ни в м. Лубнах;

Воло­димир Сахно – директор ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго»;

Микола Куліченко – директор КП «Лубни-водоканал»;

Сергій Кулініч – начальник ЛКП фірма «Житло»;

Юрій Ріпка – на­чальник ЛКЖЕУ;

Тамара Лома­кіна – голова ОСББ «Едель­вейс»;

Володимир Когутько – голова міської організації ради ветеранів.

Сподіваюсь на співпрацю  всіх служб та відповідальних за це осіб для повного та своє­час­ного призначення субсидій та уникнення соціальної напру­ги.

Разом з тим звертаю увагу  мешканців  приватного сектору та будинків із встановленими засобами обліку тепла на те, що  право на субсидію вони мати­муть  лише з 1 жовтня, тобто з початком опалювального періо­ду.

Для уникнення  черг   по призначенню субсидій в управ­лінні праці та соціального захисту населення для грома­дян здій­снюється попередній за­пис на прийом.

     Запевняю вас, що  цю  масштабну роботу  буде прове­дено вчасно і з увагою до лю­дей.

Надруковано  у газеті "Лубенщина" №72 від 04.08.2010

Головна

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Головна

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua