Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

До уваги бажаючих вступити на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу. Лубенський  районний військовий комісаріат надає інформацію, яка знадобиться кожному, хто виявить добровільне бажання стати на захист України.

         Тож  на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу приймаються:

громадяни призивного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби;

· військовозобов’язані, а також жінки, які не мають військових звань офіцерського складу, з відповідною освітою та спеціальною підготовкою;

· військовослужбовці, які проходять строкову військову службу;

· військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 40 років.

Разом з тим, громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі,у разі настання особливого періоду можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановленному частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" N 2232-ХІI — 1992 року (із змінами).

Відповідно  до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" N 2232-ХІI — 1992 року, граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі— до 60 років.

Для військовозобов’язаних-жінок граничний вік перебування їх у запасі - 50 років.

Основними (вимогами) під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

· стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками та показниками профвідбору;

· фізична підготовленість та психологічна стійкість кандидата на військову службу;

· загальноосвітній рівень;

· мотивація до військової служби;

· рівень сформованості ідейних цінностей, моральних та професійних якостей.

Вимоги до прийняття на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу іноземців та осіб без громадянства.

Іноземці та особи без громадянства раніше несудимі та які перебувають в Україні на законних підставах, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Збройних Сил України на посади рядового, сержантського і старшинського складу, з випробувальним терміном два місяці.

Основними вимогами під час відбору та прийняття на військову службу за контрактом є:

. вік до 45 років(під час дії особливого періоду до 60 років);

· стан здоров’я та придатність до військової служби за медичними показниками;

· відсутність судимостей;

· фізична підготовленість та професійно-психологічний відбір.

На сьогодні опрацьовано перелік посад, які не можуть бути заміщені іноземцями або особами без громадянства.

Строки військової служби при прийнятті на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Для громадян України, які вперше прийняті на військову службу за контрактом, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

· з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу —
строком на 3 роки;

· з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу—строком від 3 до 5 років, залежно від згоди сторін;

· з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану—до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

· з військовослужбовцями строкової військової служби та військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11  місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію —строком на 6 місяців.

(У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково).

Порядок відбору кандидатів на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Процедура відбору громадян для прийняття на військову службу за контрактом передбачає:

— вивчення особистих якостей, установлення відповідності рівня їх освіти та професійної підготовки;

— організації медичного огляду;

— перевірки рівня фізичної підготовки;

— проведення заходів професійно-психологічного відбору;

— проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, контракт з громадянином (військовослужбовцем) укладається до отримання результатів спеціальної перевірки.

Громадяни, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, подають до військових комісаріатів за місцем перебування на військовому обліку або реєстрацією місця проживання чи перебування заяву, а військовослужбовці строкової військової служби подають рапорт на ім’я командира військової частини з проханням щодо прийняття їх на військову службу за контрактом, а також за встановленими формами письмові згоди на використання та обробку персональних даних, проведення спеціальної перевірки відомостей.

Районні (міські) військові комісаріати, на підставі переліку вакантних посад, пропонують потенційним кандидатам посади, з урахуванням пріоритетності в їх комплектуванні.

На громадян призовного віку, військовозобов’язаних і жінок, стосовно яких за результатами попереднього вивчення прийняте позитивне рішення, командиром військової частини надається письмова згода на проведення відбору та оформлення особової справи та направлення до військової частини (або навчального центру) для укладання контракту.

На громадян, які звернулися із заявою безпосередньо до військової частини до письмової згоди обов’язково додаються матеріали проведеного у військовій частині професійно-психологічного відбору та перевірки рівня фізичної підготовки.

Наявність письмової згоди військової частини до районного (міського) військового комісаріату на проведення вивчення громадян, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, є невід’ємною умовою для початку відбору кандидата на військову службу за контрактом.

Перед прийняттям на військову службу за контрактом кандидат подає до військового комісаріату, де перебуває на військовому обліку, або військової частини за місцем проходження строкової військової служби такі документи:

— автобіографію в рукописному і на друкованому примірниках;

— копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера фізичної особи платника податків та інших обов’язкових платежів;

— копії документів про освіту та трудову діяльність;

— службову характеристику (з місця роботи або навчання);

— копії документів про народження та сімейний стан;

— медичну довідку про стан здоров’я;

— довідку про склад сім’ї та місце реєстрації або фактичного проживання;

— військовий квиток (для військовозобов’язаних);

— письмову згоду на проведення спеціальної перевірки (у разі необхідності).

З кандидатами, визнаними придатними за станом здоров’я для прийняття на військову службу за контрактом, у військовій частині організовується перевірка рівня фізичної підготовленості за нормативами, визначеними наказом Міністра оборони України «Про затвердження Настанови з фізичної підготовки уЗбройних Силах України».

Пільги та гарантії для військовослужбовців рядового, сержантського складу за контрактом

Під час проходження військової служби за контрактом військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу у відповідності доЗакону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» від 21.12.91 №2011-XII (зі змінами) мають право на наступні пільги:

1. Отримання житла за рахунок держави.

Довідково. Уразі відсутності службового жилого приміщення військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають  у шлюбі, можуть розміщуватися в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини,  а сімейні— у сімейних гуртожитках. Військовослужбовці, які мають вислугу військової служби 20 років і більше, мають право на отримання постійного житла.

2. Речове забезпечення у відповідності до визначених норм. 

 

 3. Використання щорічної основної відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.

4. Отримання підйомної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї військовослужбовця, який переїжджає з ним на нове місце військової служби, при переїзді на нове місце військової служби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового навчального закладу, термін навчання в якому становить не менше шести місяців, або у зв’язку з передислокацією військової частини.

5. Забезпечення військовослужбовців за контрактом безкоштовними обідами у робочі дні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірі вартості набору продуктів на приготування обіду).

         6. Безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я .

         7. Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристичних базах Міністерства оборони України (один раз на рік).

8. Отримання освіти у вищих навчальних закладах (вищих військових навчальних закладах) без відриву від проходження військової служби (за заочною формою навчання).

Довідково: особи рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військовоїслужби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки заспеціальностями у цих навчальних закладах,—в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

Після завершення першого контракту (утому числі 6— ти місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).

          9. Право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі  служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Разом із тим, відповідно до ст.119 «Кодексу законів про працю України» (із змінами) внесено зміни, щодо розширення прав громадян України, їх  соціального захисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, або прийнятими на військову службу за контрактом, а саме:

за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.

Грошове забезпечення військовослужбовця рядового, сержантського склад.

Грошове забезпечення військовослужбовця залежить від займаної посади, військового звання, кваліфікації, терміну проходження військової служби.

До 1 січня 2016 року грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становило від 2400 грн.

         25 грудня 2015 року Верховна Рада ухвалила держбюджет-2016, яким передбачено збільшення фінансування армії.

з 1 січня 2016 року вже збільшено грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

· військовослужбовець за контрактом отримує від 7 тис. грн. і більше,

· командир взводу - 9 тис. грн.,

· командир роти - 10 тис.,

· командир батальйону - 12 тис.,

· командир бригади - 14 тис.

 

Крім того, з 1 січня 2016 року військовослужбовці, які виконують завдання в зоні проведення антитерористичної операції, додатково отримують до 6 тис. грн.

         Один раз на рік надається:

— матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань ур озмірі місячного окладу грошового утримання (на підставі відповідних підтверджуючих документів)

— грошова допомога на оздоровлення у разі надання щорічної чергової відпустки, у розмірі місячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місця військової служби в інший населений пункт виплачується грошова допомога урозмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

Крім того, постановою КМУ від 14.05.2015 №406з червня 2015 року впроваджено грошову винагороду для осіб, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом (рядовому складу— вісім мінімальних заробітних плат(11024грн),особам сержантського та старшинського складу— дев’ять мінімальних заробітних плат(12402грн),особами офіцерського складу— десять мінімальних заробітних плат(13780грн).

Вакансії, які існують у Збройних Силах України

Інформація про наявність вакансій за військові частини Збройних Сил України знаходяться у обласних та районних військових комісаріатах України. Перелік вакантних посад, щомісячно оновлюється на підставі заявок з військових частин Збройних Сил України.

Перелік основних загальних спеціальностей:

Сухопутних військ Збройних Сил України: командир відділення; командир бойової машини; командир танку; механік— водій бойової машини; механік— водій танку; водій; навідник; навідник-оператор; акумуляторник; стрілець; гранатометник; кулеметник; снайпер; розвідник; сапер; кухар; радіотелефоніст; радіотелеграфіст.

Високомобільних десантних військ: розвідник; снайпер; командир відділення; командир бойової машини десанту; гранатометник; кулеметник;

механік— водій бойової машини.

Повітряних Сил Збройних Сил України: авіаційний механік; оператор радіолокаційної станції; оператор зенітних ракет; оператор систем навігації іпосадки літаків; механік систем зв’язку тапосадки літаків; стрілець; водій, водій-електрик, водій-механік; радіотелефоніст; телеграфіст; планшетист; пожежник; акумуляторник.

Військово-Морських Сил Збройних Сил України :Береговий склад:механік— водій танку; механік— водій БМП; стрілець; гранатометник; снайпер; розвідник; кулеметник; сапер; навідник; водій; радіотелефоніст; пожежник; акумуляторник; телеграфіст.

 

Корабельний склад:командир відділення; старший рульовий; моторист; машиніст; електрик; радіометрист; мінер; сигнальник; старший оператор.

 

Переваги військової служби

1. Військова служба – це виконання військового обов’язку, це почесно і на сьогоднішній день престижно.

2. Завдяки діяльності керівництва держави, міжнародного співтовариства, професійним діям українських військовослужбовців конфлікт на Сході України притухає, інтенсивні бойові дії припинені, втрати особового складу мінімізовані.

3. В Україні створено потужне угрупування сил, що дозволяє здійснювати заміну (ротацію) особового складу на лінії розмежування цілими бригадами.

4. Далеко не всі, хто буде призваний до Збройних Сил України, будуть направлені в зону проведення Антитерористичної операції. Крім того, лише незначна частина тих, хто перебуває в зоні АТО знаходиться на лінії зіткнення з противником. Більшість знаходиться на безпечній віддалі, недосяжній для засобів ураження противника.

5. Можливість отримання статусу учасника бойових дій і соціального пакету, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту».

6. Гідне і гарантоване грошове забезпечення, яке на сьогоднішній день найвище на ринку праці в Україні.

 Для отримання повної інформації стосовно прийому на військову службу за контрактом звертатись до Лубенського районного військового комісаріату за адресою: м.Лубни, вул.Монастирська, 38 каб. №17. Довідки - за телефоном (053615) 24-08.

Полтавський обласний військовий комісаріат за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 78а.

 

Військовий комісар

Лубенського районного військового комісаріату

підполковник                                                               В.А.ЛУЧНИЙ

 

 

http://www.ltava.poltava.ua/akzenty/51/

 Додати коментар


Захисний код
Оновити

Інформує військовий комісаріат Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Інформує військовий комісаріат Військова служба за контрактом у Збройних Силах України

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua