Лубенські освітні заклади напередодні 1 вересня

    За останні чотири роки деякі лубенські школи майже повністю оновилися, а інші, наслідуючи, проводять роботи для покращення умов праці та навчання. Лубенські діти вже мають гарні світлі приміщення класів, сучасну комп’ютерну техніку та меблі, енергійних та надійних наставників.

    Протягом поточного року у навчальних закладах виконано значний обсяг робiт за кошти мiського бюджету:

1.ЗОШ №1 - капiтальний ремонт третього поверху та ремонт покрiвлi;

2.ЗОШ №3 - капiтальний ремонт примiщення медпункту, вчительської, ремонт покрiвлi та реконструкцiя паркану;

3. Капiтальний ремонт другого поверху СШ №6;

4. Поточний ремонт ЗОШ №7: часткова замiна мережi опалення; ремонт обладнання теплогенераторної;

5. ЗОШ №8 - реконструкцiя будiвлi їдальнi;

6. ДН3 №5 - добудова пральнi;

7. ДН3 №8 - замiна дверей харчоблоку;

8. ДН3 №9 - капiтальний ремонт харчоблоку та пральнi;

9. 3Н3 №10 - поточний ремонт покрiвлi майстернi;

10. ДН3 №12 - поточний ремонт мережi опалення, водопроводу;

11. ДН3 №17 - поточний ремонт мережi опалення, ремонт дощової каналiзацiї, покрiвлi.

    Значний обсяг робіт для оновлення закладів освіти виконано за рахунок коштів благодійної допомоги наданої підприємствами, підприємцями та батьками учнів. Постійно проводиться робота для залучення громадськості міста до благоустрою освітніх закладів, оновлення матеріально-технічної бази та заохочення кращих учнів.

Приміщення ЗОШ №1

 

 

 

 

 

 

 

    Питання розвитку матерiально-технiчної бази закладiв освiти у місті Лубнах є одним iз прiоритетiв дiяльностi  міського голови Коряка Василя Васильовича та мiської ради.

    З метою енергозбереження в усіх загальноосвітніх навчальних закладах міста здійснюється заміна старих вікон на енергозберігаючі (усього встановлено понад 800 вікон).

    Упродовж 2009-2010 pоків здiйснено реконструкцiю їдалень ЗОШ №3 та ЗОШ №10, виконанi частковi капiтальнi ремонти будiвель в ycix загальноосвiтнiх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах міста.

Приміщення ЗОШ №3

 

 

 

 

   

    3дiйснюється реконструкцiя загальноосвiтньої школи №2 з надбудовою третього поверху та добудовою актової зали, а також добудова їдальнi та спортивного залу ЗОШ №1. У вepeсні поточного року буде завершено добудову пральнi ДН3 №5. В ycix загальноосвiтнiх закладах міста встановлено сучаснi навчальнi комп'ютернi комплекси, засоби виходу до мiжнародної iнформацiйної мережi Інтернет.

    Спортивнi споруди,  системи опалення та iнженернi мережi закладiв освiти утримуються в належному cтанi. До 17 закладів освіти здiйснюється централiзоване теплопостачання. Три заклади освіти переведено на автономне теплопостачання (ЗОШ №7, НВК №9, ДН3 №9), а також розроблена проектно-кошторисна документацiя на спорудження автономних теплогенераторних у ЗОШ №3 та ЗОШ №4.

    Для безперешкодного доступу до загальноосвiтнiх навчальних закладiв осiб з обмеженими фiзичними можливостями встановлено пандуси у п'яти школах, 1 заклад має вiльний доступ у примiщення.

Приміщення спеціалізованої школи №6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Виплата заробiтної плати, відпускних та допомоги на оздоровлення здiйснюється вчасно у повному обсязi. Своєчасно проводяться розрахунки за енергоносії.

      Уci заклади освiти повнiстю укомплектованi педагогiчними кадрами, iншими спецiалiстами та технiчним персоналом. У 9-ти школах містa працює 411 педагогiчнi працiвники, з них 170 (41 %) мають вищу квалiфiкацiйну категорiю, 44 (11 %) педагогiчне звання «вчитель-методист», 145 (35%) - «старший учитель». Осiб пенсiйного вiкy - 42 (10%). У 8-ми дошкiльних навчальних закладах міста працю€ 144 педагогiчних працiвникiв, з них 54 має повну вищу педагогiчну oсвіту, решта неповну (молодший спецiалiст) та базову вищу освіту (бакалавр).

      Навчальнi заклади міста забезпеченi пiдручниками на 95% вiд потреби.

     3аклади освiти повнiстю забезпеченi необхiдною документацiєю, в т. ч. класними журналами, навчальними планами i програмами. Складенi плани роботи на 1 півріччя навчального року, продовжується завезення нових підручників.

     Їдальнi та необхiдне технологiчне обладнання перебувають у належному робочому стані (їдальня ЗОШ №8 реконструюється). Шкiльнi їдальнi пiдготовленi до роботи, комунальним пiдприємством "Барвiнок" проведена необхiдна пiдготовча робота для початку повноцiнного харчування школярiв.
You are here: Головна

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua