Про порядок найменування та перейменування елементів міського середовища

УКРАЇНА

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова сімнадцята сесія шостого скликання)

РІШЕННЯ

від 30 грудня 2011 року

Про затвердження Положення

про порядок найменування та перейменування

елементів міського середовища та інфраструктури,

увічнення пам'яті осіб та подій

З метою впорядкування процедури найменування та перейменування об'єктів міського підпорядкування, відновлення історичних найменувань, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків та меморіальних дошок на території м. Лубен, відповідно до пункту 41 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні,

міська рада   вирішила:

1.                      Затвердити Положення про порядок найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій (додаток 1).

2.                      Затвердити Положення про комісію з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій (додаток 2).

3.                      Доручити міському голові затвердити склад комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій.

4.                      Організацію виконання рішення покласти на начальника управління архітектури і містобудування виконавчого комітету Лубенської міської ради Шмонденка А.Г. та начальника управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Литовченка Ю. М. Контроль за виконанням рішення покласти постійну депутатську комісію з питань молодіжної політики, культури та спорту (Огієнко Л. І.).

 

Міський голова                                                                                     О.П.Грицаєнко


Додаток2

до рішення сесії Лубенської міської ради

від 30 грудня 2011

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій

1. Комісія виконавчого комітету Лубенської міської ради питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій (далі Комісія) створюється з метою глибокого фахового вивчення і підготовки до розгляду на засіданні Лубенської міської ради питань з найменування та перейменування площ, вулиць, провулків, інших об'єктів міського середовища та інфраструктури, питань про увічнення пам'яті видатних діячів та подій у формі встановлення пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок в місті Лубнах.

2. Комісія утворюється розпорядженням міського голови з фахівців в галузі історії, архітектури, краєзнавців, депутатів, громадських діячів і представників відповідних служб виконавчого комітету.

3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії можуть брати участь депутати міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості міста.

4. Засідання Комісії скликається в разі потреби. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому приймають участь не менше половини членів Комісії.

5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 3/4 членів Комісії присутніх на засіданні.

6. З метою попереднього поглибленого вивчення окремих питань Комісія може утворювати робочу групу, висновки, якої фіксуються і розглядаються на засіданні Комісії.

7. Попередньо перед розглядом питань на Комісії, подаються дані в засоби масової інформації про питання, які будуть розглядатися.

8. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на її засіданнях, затверджує протокол Комісії.

9. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснюєтся управлінням містобудування і архітектури та управлінням культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради виконавчого комітету Лубенської міської ради.

10.  Голова, секретар і члени Комісії працюють на громадських засадах.

 

Секретар міської ради                                                                 І.І. Карпець


Додаток1

до рішення сесії Лубенської міської ради

від 30 грудня 2011

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій

1. Цим Положенням визначається порядок найменування та перейменування площ, вулиць, провулків, інших об'єктів міського середовища та інфраструктури, відновлення історичних найменувань, увічнення пам'яті видатних діячів та подій, встановлення пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок в місті Лубнах.

2. Найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій здійснюється за рішенням Лубенської міської ради на підставі подання виконавчого комітету Лубенської міської ради за відповідним поданням комісії з найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій (далі Комісія).

3. Ініціаторами надання та заміни назв об'єктів міського підпорядкування, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, пам'ятних знаків, меморіальних дощок можуть бути міська рада, міський голова, постійні депутатські комісії, громадські організації, офіційні представники іноземних держав, трудові колективи установ, закладів, підприємств, та творчі спілки.

4. Вирішення питань щодо найменування та перейменування вулиць, інших об’єктів міського підпорядкування, відновлення історичних найменувань, увічнення пам'яті видатних діячів та подій, пам'ятних знаків, меморіальних дощок на території міста повинно сприяти відновленню історично сформованої топоніміки міста, в якій відображене історичне минуле та відповідати чинному законодавству України.

5. При найменуванні та перейменуванні об'єктів мають враховуватися їхнє місцезнаходження, призначення, географічні, історичні, топонімічні, культурні, архітектурні та інші особливості, традиційне місцеве назвотворення.

6. Вшанування пам'яті визначних діячів та подій здійснюється за такою формою увічнення як найменування вулиці або провулку, присвоєння імені іншому об'єкту міського середовища та інфраструктури, встановлення пам’ятнику, пам'ятного знаку, меморіальної дошки.

7. Пропозиції у вигляді клопотання щодо надання та зміни назв об'єктів міського підпорядкування, регулювання назв вулиць, площ, провулків, увічнення пам'яті видатних діячів і подій, пам’ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дощок, які повинні містити історичну довідку, вмотивоване обґрунтування, подаються до виконавчого комітету Лубенської міської ради для їхнього подальшого опрацювання у встановленому цим Положенням порядку.

8. Комісія з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій (надалі - Комісія) розглядає клопотання у встановленому цим Положенням порядку. Після ухвалення рішення Комісією, виконавчий комітет Лубенської міської ради виносить проект рішення на засідання сесії Лубенської міської ради.

9. Критерії, що є підставою для ухвалення рішення:

-                                             значущість події, особи в історії міста Лубен, регіону, України;

-                                             наявність визнаних досягнень у державній, суспільній, військовій, виробничій, господарській діяльності, в науці, техніці, літературі, мистецтві, культурі та спорті, особливого внеску особи в певну сферу діяльності, на довготривалу користь місту та країні.

10. Перелік документів, що подаються в Комісію:

-                      клопотання;

-                      історична або історико - біографічна довідка;

-                      копії архівних документів, які підтверджують достовірність події або заслуги особи, пам'ять якої увічнюється;

-                      витяг із протоколу засідань громадського обговорення про доцільність найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій (за потребою);

-                      викопіювання з  плану міста Лубен з нанесенням місця розташування встановлення пам'ятнику, пам'ятного знаку, меморіальної дошки з необхідними погодженнями;

-                      витяг із протоколу засідань містобудівної ради із затвердженням ескізу пам'ятнику, пам'ятного знаку, меморіальної дошки (за потребою).

-                      ескізний проект пам'ятнику, пам'ятного знаку, меморіальної дошки погоджений з управлінням містобудування та архітектури міськвиконкому;

-                      письмову пропозицію заявника-ініціатора щодо джерел фінансування робіт з проектування, виготовлення, установлення пам'ятнику, пам'ятного знаку, меморіальної дошки;

-                      виписка з будинкової книги з зазначенням періоду проживання особи, пам'ять якої увічнюється, або інші відомості в разі відсутності книги за означений період чи в разі того що будівля не є житловою ( підприємство, організація, установа тощо, пов'язані з діяльністю особи) (за наявності, для встановлення пам'ятного знаку, меморіальної дошки);

-                      лист-згода власника /балансоутримувача будівлі, на якій має бути розміщено пам'ятний знак, меморіальну дошку;

11. Назви об'єктів міського середовища та інфраструктури, інформаційні написи на пам'ятниках, пам'ятних знаках, меморіальних дошках, подаються державною мовою за нормами і правилами українського правопису в простій, стислій формі без скорочень. В окремих випадках, обумовлених питаннями міжнародної участі у встановлені пам'ятнику, пам'ятного знаку, меморіальної дошки, поряд з державною мовою може розміщуватись її іншомовний відповідник. Напис іншою мовою розташовується під написом державною мовою і подається не більшим за розміром шрифтом. Інформаційний напис письмово погоджується з управлінням культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради.

12. Знесення, переміщення та заміна пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дошок здійснюється згідно чинного законодавства України.

13. Ініціаторам пропозицій, за результатами розгляду, надсилається вмотивована відповідь.

14. Каталоги (перелік) назв вулиць веде управління містобудування і архітектури виконавчого комітету Лубенської міської ради. Каталоги (перелік) пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дошок веде управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради.

15. Пам'ятники, пам'ятні знаки, меморіальні дошки розміщені на території міста потенційно є складовою частиною історичної і культурної спадщини міста Лубен. Пам'ятник, пам'ятний знак, меморіальна дошка у випадку високохудожньої цінності може бути визначена пам'яткою монументального мистецтва у порядку, визначеному чинним законодавством України.

16. Відповідальність за збереження, санітарний та естетичний стан пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дошок покладається на балансоутримувачів відповідних об'єктів.

17. Особа, винна в пошкодженні (руйнації) пам'ятників, пам'ятних знаків, меморіальних дошок, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

Секретар міської ради                                                                 І.І. Карпець

 


Додати коментар


Захисний код
Оновити

Головна

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Наші ЗМІ

Наші друзі

You are here: Головна

Наша адреса: вул. Ярослава Мудрого, 33, м. Лубни, Полтавська обл., Україна, 37500,  e-mail: mvk@lubnyrada.gov.ua